‘İş hedefleri etkin bir pazarlama yatırım yönetim süreci ile gerçekleşir’

Pazarlama Yatırım Yönetimi (DÜN)

Pazarlama; İhtiyaçları önceden karlı bir şekilde belirleme ve karşılama ve 8P süreci
Yatırım; bugün ve gelecekte kazanç elde etmek için yapılan davranış, eylem, işlem süreci
Yönetim; Belirlenmiş amaç-lar-a ulaşmak için yapılan faaliyetleri planlama, organize ve koordine etme, denetleme, yönetme süreci

Pazarlama Yatırım Yönetim (BUGÜN)

Küreselleşen bir pazarda, değişen rekabete göre müşteri ihtiyaç ve taleplerini karşılayan sürdürülebilir başarıda, karlı bir işletme olabilmek için;

• Pazardan araştırmaya,
• Markalamadan kurumsallığa
• İş süreçlerinden insan kaynağına ve eğitime,
• Üretimden pazarlamaya
• Satıştan müşteri memnuniyetine kadar ki tüm süreçlerin bütünsel yönetim ve denetimi ile mümkündür.

Biz bu sürece Pazarlama Yatırım Yönetimi diyoruz. Sizin bu süreci etkin ve başarılı oluşturmanızı, yönetmenizi, gerçekleştirmenizi ve denetimini kolaylaştırıyoruz. Önerilerde bulunuyor size bağımsız bir danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Danışıyorsunuz, Öneriyoruz...
Başarıyorsunuz, Kutluyoruz...


Bize Ulaşın