İş Ortaklarımız

Kareli Defter, bir “Eğitim”, “Danışmanlık”, “Sosyo-Ekonomik Araştırmalar” ve “İletişim” şirketidir. Resmi ve özel kurum ve kuruluşların, politikacıların ve işadamlarının, geleceğe yönelik planlarını yapmalarında… Vizyon oluşturmalarında… Belirledikleri misyona ulaşmalarında… Dünyayı, ülkeyi, paydaşlarını, rakiplerini anlayıp, analiz etmelerinde gereksinim duydukları “yaklaşım”ın bilimsel olarak araştırılması… Teşhis ve tespit edilmesi… Amaçlar, hedefler ve stratejiler için gerekli eğitim çalışmalarının belirlenmesi… Yönetici ve çalışanlara yönelik eğitimlerin verilmesi… Personel, paydaş ve hedef kitle ile iletişiminin kuvvetlendirilmesi… Pazar ve müşteri başta olmak üzere, iç müşteri memnuniyeti gibi sosyo-ekonomik araştırmalar gerçekleştirilmesi alanlarında çalışıyoruz. Resmi kurumlardan, özel sektör kuruluşlarına, yerel yönetimlerden, eğitim kurumlarına dek çok çeşitli alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve projeleri yürüttük. Uzman çalışanlar, akademisyenler, reklamcılar, yazarlar ve sanatçılardan oluşan ekibimiz, sinerjik yapılanmasıyla, bilgiyi küçümsemeden, insanı unutmadan verdiği eğitimlerle, her şeyin başı olan iletişimdeki gücünü de kullanarak, araştırma ve danışmanlık konusunda önemli başarılara imza attı. Bu isimle 2004 yılından bugüne hizmet veriyoruz.

Danışıyorsunuz, Öneriyoruz...
Başarıyorsunuz, Kutluyoruz...


Bize Ulaşın