Kurumsal İletişim Hizmetleri

‘Uzmanlık; soruları sorun olmadan çözümleyebilmektir’

Kurumsal İletişim Danışmanlığı

Amacımız;
• Ne yaptığımızı,
• Kim için yaptığımızı,
• Nerede yaptığımızı,
• Neden/Niçin yaptığımızı,
• Ne zaman yaptığımızı,
• Nasıl yaptığımızı,

Yatırımcı, tüketici, çalışanlar ve kamuoyu ile belirlediğimiz iş hedefleri ve kurumsal iletişim stratejilerimize göre anlaşılabilir bir iletişimle paylaşmanıza yardımcı olmaktır.

Bunu yaparken amacımız; firma ve iş ortaklarımızın ticari ve sürdürülebilir başarıları için belirlenen iş hedeflerinin gerçekleşmesinde, etkin bir kurumsal iletişim strateji ve süreçleri oluşturmalarına ve bu süreçleri yönetimlerine destek vermektir. Ayrıca oluşabilecek sorunları soru aşamasında tespit ederek yaşanabilecek iletişim krizlerini ortadan kaldırmaktır.

Çalışma Programımız

1. Marka itibar yönetimi
2. Kurumsal iletişim,
3. Tüketici iletişimi,
4. Yatırımcı iletişimi,
5. Kamu iletişimi (Halkla İlişkiler)
6. Medya iletişimi,
7. Sosyal iletişim
8. Kriz iletişimi
9. Çalışan (iç) iletişimi,
10. Metinsel ve görsel iletişim
11. Etkinlik planlama ve yönetimi konularında önerilerde bulunmak ve iş hedeflerinizi gerçekleştirmeye yardımcı olmaktır.

Danışıyorsunuz, Öneriyoruz...
Başarıyorsunuz, Kutluyoruz...


Bize Ulaşın